ARTYKUŁY   polski icon                         HOME :: LINKS                         english icon   ARTICLES

Inne Zasoby

Dołącz do nas na MeWe.com
Połącz się z Grazingsheep.com na platformie społecznościowej MeWe.

Interesujące Cytatay
Interesujące cytaty, które otwierają ludziom oczy.

Archiwum Głownej Strony
2017, 2015, 2014, 2011


 


Biokratyczna Utopia - Część 2: Książka z 1913 Roku

Książka z 1913 roku potwierdza, że dzieciobójstwo jest ojcem współczesnej eugeniki.

Autor: Jurriaan Maessen, Infowars.com, 17 wrzesień, 2010
(The Biocratic Utopians Part II: 1913 Booklet Admits Infanticide is the Father of Modern-Day Eugenics)
Tłumaczenie: Grazingsheep.com, 2010.10 / Translation Language: Polish
 

  

Charles DarwinMało znana książeczka zatytułowana "Starożytna Eugenika" (link do dokumentu PDF) napisana w 1913 roku przez Allena G. Ropera, ujawnia pewne interesujące fakty o naturze i początkach eugeniki. Autor, sam będąc zagorzałym proponentem eugeniki, pozwala nam zajrzeć w umysł wyznawców biokratycznej utopii: tych, którzy równają siebie z Bogiem i, co za tym idzie, nonszalancko przyzwalają sobie by decydować o tym, kto ma żyć, a kto ma umierać.

Autor prześledził ideę eksterminacji słabych na rzecz przeżycia silnych do czasów starożytności. Roper nie ogranicza swoich poszukiwań do czasów greckich, jak można by się spodziewać. Zapuszcza się jeszcze dalej, aż do początków człowieka.

"Przedmowę do historii eugeniki można by zebrać z czasów barbarzyńskich ponieważ pierwszym eugenikiem nie był spartański ustawodawca, ale prymitywny dzikus, który zabił swoje chorowite dziecko."

"Podczas kiedy oni ("dzikusy", jak Roper lubi się odnosić do wczesnego człowieka) przeżywali swoje krótkie życia, wątli, zdeformowani i zbyteczni, byli obciążeniem dla plemienia. Ludzkie prawo, które brało pierwszeństwo przed prawem naturalnym, usiłowało eliminować ich przy urodzeniu. To była ta atawistyczna baza, na krórej następnie  została zbudowana eugenika."

Stąd dzieciobójstwo, jako środek do przetrwania plemienia. Roper stwierdza wręcz, że eugenika wypływa wprost z zabójstwa dzieci. Jakiekolwiek uchybienie w tym procederze ze strony ludzkości będzie skompensowane przez naturę, Roper mówi:

"Starożytna Eugenika", napisana w 1913 przez Allena G. Ropera, ujawnia pewne interesujące fakty o naturze i początkach eugeniki.

"Natura, budując nowe rodzaje broni, przyspiesza eliminację niedostosowanych za pomocą chorób."

Ale autor uściśla, że:

"Współczesna eugenika bazuje na ewolucji - nie na jej pasywnej formie, ale dającej pewne pole do popisu prowadzącej roli ludzkiej woli."

"Podczas kiedy dzieciobójstwo zanika wszędzie," pisze Roper, "ciągle pozostają w mocy tworzące się równocześnie zasady. Trzy wieki temu eugenika była utopijnym marzeniem uwięzionego mnicha. Wiek później Steele, bardziej żartem niż na poważnie, zasugerował, że ktoś mógłby wyrugować z rodziny uczucia poprzez kultywację, podobnie jak zręczni ogrodnicy usuwają z tulipanów kolory niepożądane dla ich piękności. Ale ani nauka, ani opinia publiczna nie były gotowe by zareagować na tę uwagę. Dopiero w dziewiętnastym wieku proste hodowanie ludzi metodami Spartan, w zmienionej formie i warunkach, stało się naukową kultywacją Galtona."

A więc macie. Eugenika istnieje od wielu wieków. Obecnie, w ciągu ostatnich około 50 lat, media głównego nurtu chcą was przekonać, że eugenika nie istnieje. To jest teoria spiskowa, twierdzą. Aby zrozumieć gdzie ten ruch eugeniczny wczesnego dwudziestego wieku - i przez rozszerzenie fundowany przez Rockefellerów ruch środowiskowy dnia dzisiejszego - bierze swoje natchnienie, następujący cytat musi być przytoczony w całości:

"Starożytni usiłowali zwalczać marnotrawne procesy natury poprzez eliminację chorowitych przy porodzie; nasze usiłowania, przeciwnie, są skierowane ku przedłużaniu ich życia. Zamiast poświęcania niedostosowanych w interesie dostosowanych, my wykorzystujemy wszystkie zasoby współczesnej nauki 'by podtrzymać wątły ognik życia w dziecku urodzonym w zdegenerowanej rodzinie'" (...) "Mamy dzieciobójstwo dziewczynek w Chinach i na wyspach południowego Pacyfiku, dzieciobójstwo chłopców Paragwajskich Abiponów i bezdyskryminacyjna masakra wśród Gagów, którzy, zabijając dzieci obu płci, kradną je ościennym szczepom. Mamy Hindusów, którzy poświęcają dzieci Molochowi lub topią je w rzece Ganges; Kartaginów poświęcających je Kronosowi; Meksykanów poświęcających je bogu deszczu. Mamy zabójstwo bliźniaków i albinosów w Arebo i kanibalizm Aborygenów. W Mingrelii, 'kiedy nie mają środków do utrzymania, uważają to za dobroczyństwo by mordować swoje noworodki'. Mamy Biluchów, którzy zabijają wszystkie swoje naturalne dzieci. Mamy tutaj ten współczesny czynnik wstydu. Współistniejący z tymi wszystkimi praktykami mamy tu zdecydowanie eugeniczny motyw. Wśród Aborygenów wszystkie zdeformowane dzieci są zabijane natychmiast po porodzie. Dzikusy Gujany zabijają jakiekolwiek dziecko, które jest 'zdeformowane, słabowite, lub uciążliwe'. Fanowie zabijają wszystkie chorowite dzieci. W centralnej Ameryce 'podejrzewa się, że mordowanie noworodków jest odpowiedzialne za rzadkość występowania deformacji'. W Tonkin słyszymy o prawie zakazującym wystawiania dzieci na czynniki, lub duszenia ich, nawet gdyby były tak zdeformowane. W Japoni zdeformowane dzieci były zabijane lub wychowywane przez rodziców zależnie od woli ojca. Wśród Prusów starzy i słabowici, chorzy i zdeformowani byli uśmiercani bez wahania."

"Uśmiercani bez wahania", tak kończy się ten cytat. Biokraci, którzy pociągają za sznurki tej naukowej dyktatury zdają sobie doskonale sprawę z początków ich systemu przekonań, który jest mocno zakorzeniony w starożytnej praktyce dzieciobójstwa. Roper kontynuuje mówiąc, że współcześni eugenicy wyrafinowali starożytne praktyki prymitywnego człowieka do tego stopnia, że współcześnie rząd jest decydującym czynnikiem. Roper:

"Ograniczenie liczności, choć samo w sobie nie stanowi 'ageneracji' rasy, w rozsądnym stopniu polepsza osobników z których ta rasa się składa. Kiedy nieporządane dzieci zostaną usunięte z drogi, więcej uwagi będzie można poświęcić tym pożadanym. Dzikus rozmnażał się lekkomyślnie kompensując swoją lekkomyślność dzieciobójstwem, ale naturalne prawo cywilizacji wzięło pierwszeństwo przed sztucznym prawem prymitiwnego człowieka. Kontrola reprodukcji i wynikający z tego spadek liczby narodzin oraz obniżająca się liczba śmierci jest tendencją, która dała się zaobserwować po raz pierwszy w Imperium Rzymskim jest widoczna dzisiaj w każdej cywilizowanej społeczności."

Roper wspomina również o obsesji biokratów - włącznie z Platonem - na punkcie liczb:

"Obarczony obsesją idei średniej oraz mistycznej doktryny liczb, chciał on (Platon) zamrozić liczbę populacji regionu na niezmienną liczbę ośmiu tysięcy. Aby uzyskać to ekwilibrium, opiekuni mieli regulować liczbę małżeństw."

Idea, że liczby mają swój mistyczny wymiar jest bardzo rozpowszechniona wśród biokratów. Wcześniej wspomniane stwierdzenie przypomina Kamienie w Georgia, USA, na których jest wykute:

"Utrzymać ludzkość poniżej 500.000.000 w wiecznej równowadze z naturą."[1, p.t.]

Roper kontynuuje, "(...) powstaje pytanie o liczby populacji. To nie jest definitywnie eugenistyczny koncept, który prowadzi do ograniczenia 5.040: mamy tu pewien maltuzjański element i coś z obsesji mistyczną doktryną liczb."

Aby zbudować przyszły biokratyczny system, argumentuje Roper, to nie poprzez otwarte deklaracje, czy środki ucisku. Aby ta sztuczka zadziałała, musi to być działanie bardzo rozciągnięte w czasie.

"(...) przymus czy prowadzenie - jakkolwiek zawoalowane - są skazane na niepowodzenie w przypadku instytucji, która opiera się jedynie na skłonności lub wrodzonym poczuciu powinności. Co więcej, 'zwyczaj jest władcą', a zwyczaj może być zmieniony jedynie stopniowo, z upływem stuleci".

Autor kontynuuje, "Współczesna eugenika stwierdziła, że jeśli mamy mieć eugenikę poprzez akt prawny, to ideał eugeniki musi być najpierw przyswojony przez świadomość narodu."

Jeśli eugenika, pod jakąkolwiek przykrywką, ma być przyswojona "przez świadomość narodu", edukacja, stwierdza Roper, jest tutaj kluczem.

"Wsółcześni eugenicy przykładają mniej uwagi do treningu nie dlatego, że mają większą wiedzę na temat dziedziczności, ale dlatego, że obecne warunki uszczuplają szanse edukatora."

Jakkolwiek Roper przywołuje eugenikę metodami Platona - szybko i otwarcie - jednak stwierdza, że dla współczesnego eugenika "chroniczny biedak jest ofiarą dziedziczności plazmy zarodkowej".

"Wraz ze wzrostem wiedzy do uzasadnienia ograniczeń", wyjaśnia Roper, "współczesna społeczność może być oczyszczona z biedoty wolniej, ale nie mniej jednak nie mniej skutecznie niż platońskie społeczeństwo praw."

Od 1913 roku dwie wojny światowe przewaliły się przez te planetę pozostawiając za sobą stosy martwych ciał. Eugenicy stali się częścią systemu. W nazistowskich Niemczech eugenika była normą, w Europie i USA stała się mniej więcej przedsięwzięciem. Natomiast ONZ zostało wzniesione aby się upewnić, że starożytny ideał eugeniki będzie zachowany i przekazany w dwudziesty pierwszy wiek.


1. Kamienny Monument w Georgia, USA - własne tłumaczenie (Grazing Sheep) artykułu Dr Stanley'a Monteith'a, gospodarza programu Radio Liberty.

----

Tłumaczenie pierwszej części