Nowa Religia

 Home  |  Artykuły  |  Doniesienia  |  Linki  |  Info  |

  
Nowa religia
Jim Searcy
19 lipca, 2002
 
Drodzy Przyjaciele-

Prawdziwi Chrześcijanie nie są dziś popularni. Mam na myśli to, że każdy biorący na SERIO biblijne prawdy i prawa będzie obrzucany obelgami. Jeśli śmiemy mówić prawdę w środku dzisiejszego kryzysu narodowego, będziemy zmuszeni przywdziać twardą skórę nosorożca.

Ameryka nagle stała się bardzo religijna. W modzie są teraz wielkie ekumeniczne spotkania modlitewne, gdzie wszyscy bogowie i wszystkie wiary są mile widziane. Ludzie, którzy do tej pory tylko bluźniąc mówili "Bóg", w ciągu jednego dnia stali się religijni. Zdarzenia z 11 września [2001 - tłum.] przewróciły wiele rzeczy do góry nogami. Szkoda tych, którzy uważają nową duchowość za powód do wychwalania Chrystusa. MUSIMY zrozumieć, że w większości przypadków tak nie jest. Możesz słyszeć chrześcijańskie piosenki, możesz widzieć jak wzrasta uczęszczanie do kościoła. Ale należy zrozumieć, że to nie jest dobre.

Dlaczego mówię takie rzeczy? Ponieważ nie ma czegoś takiego jak "częściowe chrześcijaństwo". Nie ma chrześcijaństwa, które nie nawołuje do skruchy za grzechy.

Nowa religijność Ameryki ma dwa założenia:

1) Jest jeden nieokreślony bóg, który może być mianowany dowolnie, który nie przedstawia kompletnie żadnych obiektywnych wartości, dotyczących Jego woli, uwielbienia, nie określający ludzkiego zachowania.

2) Ten bóg nie zna gniewu; nie wie nic o grzechu czy sądzeniu. Ponadto każdy, kto śmie mówić, że Bóg pokara osobę czy naród, jest heretykiem dla nowego Amerykańskiego ducha.

Papież w pełni zatwierdził te dwa fundamenty. Dodatkowo stwierdził, iż bóg Islamu jest tym samym bogiem, co Bóg Chrześcijan; zasugerował modlić się do Marii, tak jak on to czyni.

Problem jest jasny: Chrześcijanie wierzą, że jest jeden, prawdziwy Bóg i nawet Papież nie może twierdzić inaczej.

Przeczytaj kilka pierwszych wersów Jana 16. Po prostu przeczytaj to, do ulubionego wersu Al'a Gore'a -Jan 16:3. To jest wojna ze Świętymi! Dlaczego?

Filip. 1:28

I w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia, i to od Boga;

Nasz Pan dużo czasu poświęcił na wyjaśnienie i ukazanie różnicy pomiędzy Sobą, a innymi bogami. Wszechmogący stawia sprawę jasno -On szuka prawdziwego uwielbienia. Jest ono oparte na wierze w to, kim On naprawdę jest. Na Jego objawieniu człowiekowi. Nie obdarzył człowieka wolnością, by ten wielbił Pana w sposób który zadowala głównie samo stworzenie, nie jego Twórcę.

Bóg jest konkretny, jeżeli chodzi o wiarę. Ma być ona oparta jedynie na prawdach, które On sam ujawnił. Bez prawdy nie ma oddania chrześcijańskiemu Bogu; ta prawda jest zawarta w Biblii Króla Jerzego; prawda objawiona przez Prawdziwego Boga jest bezsporna, jeśli chodzi o ustanowione przez Niego prawa, grzech, bunt, karę, gniew i sąd.

Jak tak zwani "ewangelicy" mogą tak szybko przyłączyć się do tej amerykańskiej większości? Nawet oni mówią "nie będziemy nigdy rozmawiali o grzechu, karze i gniewie"

Pozostałość to GARSTKA LUDZI, którzy będą krzyczeć na widok tej głupoty. Prawdziwi chrześcijanie nie mogą zatajać prawdy o grzechu i sądzie, obawiając się ludzkich opinii. Właśnie to powoduje, że Krzyż Chrystusa nie ma żadnego wpływu na ludzi. W tej nowej religii nie ma miejsca na Krzyż. Nie ma ofiary, bo nie ma i grzechu. Tam nie ma występku, który wymagałby przebaczenia znajdowanego w Jego ofierze! Nie wspominanie o grzechu i sądzie w celu pozyskania wiernego jest sprzeniewierzeniem się Ewangelii! Do czego została taka osoba pozyskana? Co to za ewangelia, gdzie nie ma grzechu i ofiary zań na Kalwarii?

Ale właśnie w Stanach, nowa religia powoduje, że ludzie nie słyszą takich pytań i krzyku.

Ameryka chce bożego błogosławieństwa. My chcemy, by Bóg był blisko nas. Chcemy, by chronił nas przed grozą. Chcemy by prowadził nasze wojska, by pozwolił napiąć nasze mięśnie, by odpalić nasze pociski bezkarnie.

Chcemy błogosławiącego i opiekującego się nami Boga, który folguje naszym potrzebom i zachciankom. Chcemy boga, który zadowoli nasze żądze.

To jest właśnie "Bóg" tej nowej religii. Jedyne czego nie chce Ameryka to Bóg, który jest święty, sprawiedliwy, i który oznajmił swą wolę dotyczącą sposobu w jaki mamy żyć.

Ameryka jest zbryzgana niewinna krwią aborcji. Rozkoszujemy się przemocą. Jesteśmy tak samolubni, opętani żądzami i chciwością. Ta religijność będzie usprawiedliwiać mordowanie naszego własnego potomstwa.

Zapalanie świeczek rękami nurzanymi w krwi, z sercem nie znającym skruchy nie wzruszy Wszechmogącego, tak samo, jak nie spowoduje tego śpiew "Boże pobłogosław Ameryce" na ustach politycznych i religijnych hipokrytów.

Oto słowa Pana, które powinniśmy USŁYSZEĆ od prawdziwego Chrześcijanina:

Filip. 1:28

I w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia, i to od Boga;

ORAZ

Przyp. 1:23-31

23. Zwróćcie uwagę na moje ostrzeżenie! Oto chcę wam wyjawić moje myśli, obwieścić wam moje słowa.
24. Ponieważ wołałam, a nie chcieliście słuchać, wyciągałam ręce, a nikt nie zważał,
25. Ponieważ nie poszliście za moją radą i nie przyjęliście mojego ostrzeżenia,
26. Dlatego i ja śmiać się będę z waszej niedoli, szydzić będę z was, gdy was ogarnie strach,
27. Gdy padnie na was strach jak burza, a nieszczęście przyjdzie na was jak wicher, gdy was ogarnie niedola i utrapienie.
28. Wtedy wzywać mnie będą, lecz ich nie wysłucham, szukać mnie będą, lecz mnie nie znajdą,
29. Bo nienawidzili poznania i nie obrali bojaźni Pana,
30. Nie chcieli mojej rady, gardzili każdym moim ostrzeżeniem.
31. Dlatego muszą spożywać owoc swojego postępowania i sycić się swoimi radami,

Religia pseudo nauki i próżnej filozofii, oraz ewolucja są polityką rządu amerykańskiego. Mówi się nam, ze nie ma Stwórcy. Bóg i Jego prawa nie mają wstępu na sale sądowe, do sal szkolnych i instytucji publicznych. Nie można tego znaleźć nawet w kościołach.

Jeśli Bóg mówi, że jest to złe, nowa religia, rząd, kościoły zaraz to robią.

Można u nas znaleźć każdą formę zboczenia, media wychwalają cudzołóstwo. Homoseksualizm nie jest tylko akceptowanym "stylem" życia, ale robi się politycznie poprawnym. Otrzymał nawet błogosławieństwo nowej religii.

To jest test na bycie stosownie tolerancyjnym.

Wystarczy przeczytać rozdział 28 księgi Liczb, by zapoznać się z przeszłością, teraźniejszością i przyszłością nowej duchowości. Wszystko w jednym rozdziale.

Nie wiem już czy śmiać się czy płakać. MUSZĘ powiedzieć, że czas na narodową skruchę już MINĄŁ. Ameryka jest spętana nowym duchem. Ludzie jak Bush, którzy deklarują się chrześcijanami, a kiedy nikt nie patrzy wbijają nóż w plecy Izraela, spowodują że Fragment pisma - Rzym. 1:18 - WKRÓTCE się ziści.

Rzym. 1:18

Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę.

Chce Wam uświadomić, że prywatna skrucha to jedyne co nam zostało. Nie możemy oczekiwać na ożywienie sytuacji.

Niewielu będzie do zbawienia. 

Chcę Wam to pokazać:

Izaj. 3:10-13

10. Szczęśliwy sprawiedliwy, gdyż dobrze mu się powiedzie, bo owoc uczynków swoich będzie spożywać!
11. Biada bezbożnemu, źle mu się powiedzie, bo mu według uczynków jego rąk odpłacą!
12. Ludu mój! Jego ciemięzcami są dzieci i kobiety nim rządzą. Ludu mój! Twoi wodzowie to zwodziciele, wypaczyli drogi którymi masz chodzić.
13. Pan stanął do rozprawy, stoi już, aby sądzić ludy.

Dobrze będzie tylko prawym. Czy jestes prawy?

Według jakich standardów?

Liberałowie religijni mogą z tego kpić. Ale Biblia mówi, że noga im się podwinie. Nazywajcie mnie niepatriotycznym, ignorantem. Ale nie ja napisałem Biblię.

Wiem jednak kto to zrobił. Bóg, który nie może kłamać, w swoim Piśmie Świętym uczy rzeczy, które są grzechem i MUSZĄ nieodwołalnie sprowadzić sąd na ludzi.

Nie będę ukrywał prawdy Słowa Bożego. To nie jest konkurs na popularność, ale Wielki Boży Konkurs wiecznego życia albo śmierci, który wygrać można dokonując właściwych wyborów.

"Wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć." Bo jeśli chodzi o mnie - "ja i dom mój służyć będziemy Panu."

Shalom & Simcha,
Jim Searcy

Tekst pochodzi z listy "Great Joy in Great Tribulation"


 

Tłum: Michal W., Lipiec, 2002

 Home  |  Artykuły  |  Doniesienia  |  Linki  |  Info  |

|| © grazingsheep.com   1999-2013 ||