CSE: Pytania Do Ewolucjonistów

 Home | Artykuły | Doniesienia | Linki | Info | Kontakt 

 
CSE jest placówka/organizacja dzialajaca w Pensacola w stanie Floryda, USA

Oto lista pytan do ewolucjonistów stworzona przez te organizacje, 
Dr. K. Hovinda, w tlumaczeniu Michala W.

 

Testowanie wszelkich teorii daje nam odpowiedź na proste pytania. Niektórzy dobrze myślący, ale zwiedzeni ludzie myślą, że ewolucja jest racjonalną teorią tłumaczącą pytania człowieka dotyczące wszechświata. 
Ewolucjonizm nie jest dobrą teorią – to jedynie pogańska religia zamaskowana jako nauka.

Poniższe pytania zostały zaprezentowane wśród ponad 750 osób, które przybyły na moją debatę w Uniwersytecie Stanowym w Winona, w stanie Minnesota, 9 stycznia 1993 roku. Pytania dodane już po debacie zaznaczone zostały gwiazdką (*).

  
"Ewolucjonizm nie jest dobrą teorią – to jedynie pogańska religia zamaskowana jako nauka."

1. Skąd wzięło się miejsce na wszechświat?

2. Skąd pochodzi materia?

3. Skąd wzięły się prawa rządzące wszechświatem (grawitacja, inercja itd.)?

4. Jak stało się, że materia jest tak perfekcyjnie zorganizowana?

5. Skąd pochodzi energia potrzebna do organizowania tego wszystkiego?

6. Kiedy, gdzie, dlaczego i jak życie wykształciło się z martwej materii?

7. Kiedy, gdzie, dlaczego i jak życie zaczęło się powielać?

8. Z czym reprodukowała się komórka wymagająca reprodukcji płciowej?

9. Dlaczego jakakolwiek roślina czy zwierze miałaby reprodukować się, skoro oznaczałoby to tylko więcej "ust do wyżywienia" a tym samym zmniejszyłoby szansę na przeżycie? (jednostka czy gatunek ma wolę do tego, by żyć? Jak to wyjaśnisz?)

10. W jaki sposób mutacje (przemiana kodu genetycznego) tworzą nowe, ulepszone różnice? (Rekombinacja angielskich liter nigdy nie zaowocuje chińskimi książkami)

11. Czy jest możliwe, by podobieństwa w budowie różnych zwierząt dowodziło wspólnego Stwórcy, nie wspólnego przodka?

12. Dobór naturalny działa jedynie w obrębie dostępnego materiału genetycznego i funkcjonuje jako czynnik stabilizujący ["kontrola jakości" - p.t.]. Jak możesz wytłumaczyć wzrastającą złożoność kodu genetycznego, która musiała zaistnieć jeśli ewolucja jest faktem?

13. Kiedy, gdzie, dlaczego i jak:

o     pojedyncze komórki roślin stały się wielokomórkowe? (gdzie podziały się dwu- i trzykomórkowe organizmy pośrednie?)
 
o jednokomórkowe zwierzę ewoluowało?
 
o ryba zmieniła się w płaza?
 
o płazy zmieniły się w gady?
 
o gady zmieniły się w ptaki? (płuca, kości, oczy, organy płciowe, serce, metoda poruszania się, okrycie ciała itd. Są tak bardzo różne!)
 
o Jak żyły pośrednie formy życia?

14. Kiedy, gdzie, dlaczego, jak i z czego ewoluowały:

o     wieloryby?
 
o koniki morskie?
 
o nietoperze?
 
o oczy?
  
o uszy?
 
o włosy, skóra, pióra, łuski, paznokcie, pazury itd.?

15. Co wyewoluowało najpierw, jak i jak długo jedno mogło funkcjonować bez drugiego:

o     układ pokarmowy, jedzenie, które miało być strawione w tym układzie, apetyt, umiejętność znajdowania i zjadania pokarmu, soki trawienne, czy może odporność organizmu na jego własne soki (żołądek, jelito itd.)?
o pociąg do reprodukcji czy sama zdolność do reprodukcji?
  
o płuca, wyściółka śluzowa która je chroni czy idealna mieszanina gazów wdychanych przez płuca?
  
o DNA czy RNA niosące zapis DNA do komórek?
  
o termity czy pierwotniaki w ich ukladzie pokarmowym, które sa organizmem, który naprawde trawi celuloze wewnatrz tego ukladu?
  
o Rośliny czy insekty które żyją na nich i zapylają je?
  
o Kości, wiązadła, ścięgna, obieg krwi czy mięśnie poruszające kośćmi?
  
o System nerwowy, system odnowy czy system hormonalny?
  
o System odpornościowy czy potrzeba istnienia tego systemu?

16. Na Ziemi jest tysiące przykładów symbiozy zaprzeczającej ewolucji. Dlaczego uczymy młodzież, że ewolucja jest jedynym wyjaśnieniem tych stosunków?

17. Jak ewolucja wyjaśni mimikrę (naśladowanie)? Czy rośliny i zwierzęta wykształciły mimikrę przez przypadek, przez świadomy wybór czy przez zamiar?

18. Kiedy, gdzie, dlaczego i jak wykształciły się uczucia człowieka? Miłość, litość czy wina nigdy nie wykształciłyby się w drodze ewolucji.

19. *Jak powstała fotosynteza?

20. *Jak ewoluowały myśli?

21. *Jak i z czego ewoluowały rośliny kwiatowe?

22. *Jakim rodzajem ewolucjonisty jesteś? Dlaczego nie jesteś jednym z ośmiu czy dziesięciu rodzajów?

23. Co powiedziałbyś pięćdziesiąt lat temu, gdybym powiedział ci że mam w akwarium żyjący okaz coelacanth?

24. *Czy jest jakieś jedno jasne przewidywanie makroewolucji, które się sprawdzilo?

25. *Co jest naukowego w teorii, w której wodór staje się człowiekiem?

26. *Czy szczerze wierzysz, że wszystko powstało z niczego?

 

Spójrz na swoje odpowiedzi i rozważ dogłębnie kolejne pytania.

1. Czy jesteś pewien że twoje odpowiedzi są racjonalne, prawdziwe i naukowo udowodnione czy tylko wierzysz że tak rozwijało się życie? (czy te odpowiedzi ukazują twoją religię czy twoją naukę?)

2. Czy twoje odpowiedzi ukazują mniej czy więcej wiary, niż u osoby mówiącej „Bóg to zaprojektował”?

3. Czy jest możliwe, że niewidzialny Stwórca zaprojektował wszechświat? Jeśli Bóg jest wykluczony na samym początku przez twoją definicję nauki, jak można dostrzec że to faktycznie On stworzył świat?

4. Czy uczciwe jest prezentować młodzieży teorię ewolucji jako fakt?

5. Jaki jest efekt wiary w ewolucję (styl życia, społeczeństwo, postawa wobec innych itd.?)

6. Czy ludzie akceptują teorię ewolucji z powodu poniższych czynników?

o     Tylko tego ich uczono
 
o Lubią wolność bez Boga (żadnych absolutów moralnych itd.)
 
o Wspierają teorię, bo boją się utraty pracy, statusu bądź średniej ocen
 
o Są zbyt dumni by przyznać, że są w błędzie
  
o Ewolucja jest jedyną filozofią usprawiedliwiającą porządek polityczny
 

7. Czy powinniśmy dalej używać przestarzałych, obalonych, wątpliwych albo nie dowodzących niczego dowodów, by podtrzymać teorię ewolucji ponieważ nie mamy pasującego nam substytutu (Lucy, człowiek z Piltdown, archeopteryx, Neandertalczyk, ewolucja konia, organy szczątkowe itd.)?

8. Czy rodzice nie powinni mieć prawa żądania, by ewolucja nie była nauczana jako fakt w ich szkołach chyba że równocześnie nauczana jest inna teoria pochodzenia (jak teoria boskiej kreacji)?

9. Co ryzykujesz, jeśli się mylisz? Jeden z moich oponentów w debacie powiedział „Bóg istnieje, albo nie. Obie możliwości są przerażające.”

10. Dlaczego wielu ewolucjonistów obawia się, by idee kreacjonizmu były prezentowane w szkołach publicznych? Jeśli nie powinniśmy uczyć religii w szkołach, dlaczego nie wyrzucimy ewolucji ze szkolnych książek? To jest właśnie religijne podejście.

11. Nie jesteś zmęczony wiarą w system, który nie może być prawdziwy? Nie byłoby wspaniale znać Boga który cię stworzył, przyjmować Jego miłość i przebaczenie?

12. Chciałbyś, abym pokazał ci fragmenty Biblii, które mówią jak uzyskać przebaczenie i jak dowiedzieć się czy na pewno pójdziesz do Nieba? Jeśli tak – daj mi znac.

 


 

Zajrzyj na www.creationscience.com aby znaleźć więcej trudnych pytań dla ewolucjonistów.

[artykuł pochodzi z http://www.drdino.com]

 

Tłum: 
Michał W.    
 Maj 2003 

 Home | Artykuły | Doniesienia | Linki | Info | Kontakt 

|| © grazingsheep.com   1999-2009 ||