Forum Milenijne ONZ - czerwiec 2000

 Home | Artykuły | Doniesienia | Linki | Info | Kontakt 

 
Artykuł z uaktualnienia elektronicznego Koinonia House, Int.

Adres stron: http://www.khouse.org

Nowy Światowy Porządek

Globaliści debatują nad rzeczami, które mają nadejść....
MILENIJNE FORUM MA UTWORZYĆ GLOBALNY PARLAMENT

================================================

 

 

We wrześniu tego roku ONZ organizuje Forum Milenijne oraz Zgromadzenie Narodów, których celem jest stworzenie globalnego parlamentu. Na początku parlament ma być jedynie organem doradczym, ale długoterminowym celem jest uczynienie z niego pełnoprawnego parlamentu w pełnym tego słowa znaczeniu.

W ostatnim dziesięcioleciu, ONZ bezwstydnie przedefiniowywało się w globalny rząd, ostrząc swoje legalne zęby i dążąc do zapewnienia sobie finansowego zaplecza do implementacji swoich postanowień. W 1995 roku Komitet Globalnego Zarządu ONZ opublikował dokument zatytułowany "Nasze Globalne Sąsiedztwo". Komitet poczynił szereg rekomendacji zmian w ONZ; m.in. zmian w następujących obszarach:

 • System globalnego opodatkowania;
 • Czynna armia ONZ;
 • Utworzenie (międzynarodowego) Sądu Kryminalnego;
 • Poszerzony autorytet/władza Sekretarza Generalnego.
 • Utworzenie Rady Zabezpieczenia Ekonomicznego;
 • Autorytet ONZ w zakresie ogólnie dostępnych obszarów (szczególnie chodzi o oceany i obszary suwerennych państw, które mają wpływ na oceany czy związek z oceanami.);
 • Położenie końca dla prawa veta stałych członków Rady Bezpieczeństwa;
 • Nowy parlamentarny urząd "cywilizowanej społeczności", reprezentanta tzw. pozarządowej organizacji [NGO, ang. Non-Government Organization].

Od tego czasu ONZ jest mocno zaangażowane w wprowadzenie tych wytycznych, których zwieńczeniem ma być Forum Milenijne, podczas którego ostatnie z tych wskazówek będą wprowadzone w życie. Obecnie nie wiadomo jeszcze dokładnie jak członkowie tego ciała światowego będą wybierani. Zostało przedłożonych wiele propozycji:

 • Powołanie rodzaju zgromadzenia doradczego parlamentarzystów, do którego parlamenty z całego świata typowałyby swoich przedstawicieli.
 • Stworzenie zgromadzenia doradczego złożonego z kandydujących pozarządowych organizacji (NGO), które mają duży wkład w główne konferencje ONZ.
 • Zgromadzenie bezpośrednio wybierane przez ludzi całego świata.
 • Bezpośrednia demokracja za sprawą Internetu, tak aby każdy "obywatel świata" mógł glosować na jakikolwiek przedłożony punkt w dowolnej chwili. To by była zapewne forma starożytnej greckiej "tłumokracji".

 
Globalny rząd był w przygotowaniu od dawna, popierany przez szerokie masy wielu różnych luminarzy na przestrzeni lat.  "Nasze Globalne Sąsiedztwo" stwierdza, że oddanie przez państwa swojej suwerenności jest "pryncypium które podda się tylko w powolnym i opornym procesie imperatywom globalnej środowiskowej kooperacji."

Fundamenty globalnego zarządu nie opierają się na tym samym zestawie wartości i gwarancji zawartych w systemie państwowym USA*. Ten system wartości nie jest czymś nowym. Był próbowany, pod różnymi nalepkami, w różnych społeczeństwach; często z katastrofalnymi skutkami. Prawne zabezpieczenia chroniące przed rządowymi nadużyciami nie istnieją w tej międzynarodowej sytuacji, nie ma też żadnych planów by je stworzyć. Prawa zawarte w amerykańskim Dokumencie Praw: prawo finansowe i nieruchomości, wolność wypowiedzi i religii, prawo do użycia broni przeciwko napastnikom i skorumpowanemu rządowi, prawo do sądu z ławą przysięgłych i wiele innych nie istnieją w takiej samej formie w ONZ. Tam gdzie ONZ zdaje się gwarantować prawa, często mamy do czynienia z ogólnikowymi stwierdzeniami, które można interpretować na różne sposoby, przez co pozostaje droga dla rządu do usuwania tych "praw" wedle uznania.

Z wielu powodów, cale to popychanie świata w stronę globalizmu ma ogromną wymowę dla chrześcijan. Po pierwsze jesteśmy świadkami formowania się tego, co Biblia przewiduje od 2000 lat: (cokolwiek) zjednoczony uniwersalny polityczny, finansowy i religijny system. Chrześcijanie dostrzegają, że ta nowa globalna wizja świata posiada swoistą moralną i religijną składową, która nie będzie tolerować opozycji, ani odmiennych poglądów grup religijnych, nie zgadzających się z nową filozofią! Żeby wyrazić to nieco inaczej: ten nowy globalizm nie pozostawi kościoła chrześcijańskiego w spokoju. Użyje wszelkich środków by wchłonąć, nakłonić do współpracy lub wyeliminować grupy religijne; by zmusić je do wpasowania się w nowe ideały lub zbankrutowania. W przeciwieństwie do sekularnego humanizmu, ten nowy globalny, panteistyczny socjalizm nie pozostawi kościoła w spokoju! Trudno o wyraźniejsze ostrzeżenie przed niebezpieczeństwami dla wiary, które stoją tuż, tuż na naszej drodze.

Stad nasza końcowa uwaga: bez względu na to, jak wolno posuwa się wprowadzanie tych wszystkich zmian, przyglądając się obecnemu rozwojowi sytuacji, kiedy to wszystko zostanie wprowadzone w życie, zaciążą one na nas wszystkich poprzez nowe prawa, międzynarodowe porozumienia i wewnętrzne regulacje dostosowujące nas do nowych wymogów dyktowanych przez ONZ. Przeciwko nim obywatele świata będą mieli bardzo mało metod prawnych czy innych środków zaradczych.


Więcej informacji (w języku angielskim) o ONZ, jej celach i zamierzeniach, o tym w jaki sposób będzie to miało na nas wpływ, można znaleźć w poniższych miejscach:

http://www.crossroad.to
http://www.freedom.org
http://www.sovereignty.org
http://www.un.org
http://www.infowars.com


* Artykuł jest napisany z perspektywy mieszkańca USA. Stąd odniesienia i porównania do amerykańskiego systemu prawnego i Konstytucji USA.
-tłumacz

 

 

Tłum: R-Kiver, lipiec 2000

 Home | Artykuły | Doniesienia | Linki | Info | Kontakt 

|| © grazingsheep.com   1999-2009 ||